MNS ISO 1953 : 2001

Чулуун нүүрс. Хэмжээг шигшиж шинжлэх

Хамрах хүрээ

Олон улсын энэ стандартаар 125 мм-ээс 45 мкм хэмжээтэй нүх бүхий шигшүүрээр шигшиж(хуурай буюу чийгтэй) нүүрсний хэмжээг шинжилэх аргыг тогтооно. Дээж авах удирдамжийг А хавсралтад, механик шигшилтийг хэрэглэх тухай тайлбарыг В хавсралтад үзүүлэв.

Баталсан огноо: 2001-11-29 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2001-12-01
Ангилал: | 73.040 Нүүрс |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт