MNS 4451 : 1997

Алтпант

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь “Алтпант” бэлдмэлийг үйлдвэрлэх, шалгах, хүлээн авах, шошголох, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 1997-10-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1997-12-08
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт