MNS 4449 : 1997

Аспирин С 500 мг

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь Аспирин С 500 мг шахмал эмийг үйлдвэрлэх, савлах, хаяглах, хүлээн авах, хадгалах тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 1997-12-08 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1997-12-15
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт