MNS 4445 : 1997

Салоридийн 0.3-н шахмал эм

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар “ Салорид ” 0.3 г-ын шахмалыг үйлдвэрлэх, савлах, шошголох, хадгалах, хүлээн авах, тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 1997-12-08 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1997-12-15
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт