MNS AASHTO T 299 : 2005

Бетон дахь шүлтэнд уусдаг цахиурын исэл агуулсан эрдсийг таних хурдавчилсан арга

Хамрах хүрээ

1.1. Энэ аргаар бетон дахь шүлтэнд уусдаг цахиурын исэл агуулсан эрдсийг нүдэн баримжаагаар түргэвчилсэн аргаар тодорхойлно. 1.2. СИ нэгжид тохирсон утгуудыг стандарт адил тооцно. 1.3. Энэ сорилтод хортой бодис, аюултай ажилбар болон багаж хэрэгслээр ажиллана. Сорилтыг эхлэхийн өмнө эрүүл мэнд аюулгүй байдлыг ханган тэдгээрийн хэрэглээний хязгаарлалтыг тогтоон хариуцлагатай хандах хэрэгтэй.

Баталсан огноо: 2005-12-22 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2005-01-01
Ангилал: | 91.100.30 Бетон ба бетон бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт