MNS 4442 : 1997

Ортуузин 0.5гр-ын үрлэн эм

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь Ортуузин 0.5 г –ын үрлэн эмийг үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих үндсэн шаардлагыг тогтооход хамаарна.

Баталсан огноо: 1997-12-08 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1997-12-15
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт