MNS AASHTO T 283 : 2004

Нягтруулсан асфальтбетон хольцны ус тэсвэрлэх чадварыг тодорхойлох арга

Хамрах хүрээ

Энэ аргаар лабораторийн нөхцөлд асфальтбетон сорьцыг бэлтгэн хэвлэж, усанд дүрж байлгасны дараа голчийн дагуу шахалтын хүчний өөрчлөлтийг хэмжинэ. Туршилтын дүнг асфальтбетон хольцны удаан хугацааны ус тэсвэрлэлтийг тодорхойлоход ашиглах ба битумд хольсон ховхролт багасгах нэмэлтийн болон эсвэл ховхролт багасгах нунтаг, шохой зэрэг дүүргэгчид хольсон материалын чанарт үнэлгээ өгөх зорилгоор хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2004-12-23 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2005-01-01
Ангилал: | 93.080.20 Авто замын байгууламжийн материал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт