MNS ISO 1991-2 : 2000

Ногоо – Нэршил – Хоёрдугаар жагсаалт

Хамрах хүрээ

ISO 1991 –ийн энэ хэсэг ногооны төрлийн ургамлын ботаникийн нэрийг тэдгээрийн түгээмэл хэрэглэгддэг нэрийн хамт англи, монгол, орос хэл дээрх анхны жагсаалтыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2000-06-29 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2000-07-15
Ангилал: | 01.040.67 Хүнсний технологи (Тайлбар толь) |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт