MNS AASHTO T 275 : 2004

Асфальтбетон сорьцын дундаж нягтыг парафинаар бүрэх аргаар тодорхойлох

Хамрах хүрээ

1.1 Энэхүү аргачлал нь нягтруулсан асфальтбетон хольцын дундаж нягтыг (ASTM М 132 стандартын хатуу, шингэн, хийн төлөвт байгаа бодисын дундаж нягт ба нягтыг тодорхойлох аргын дагуу) тодорхойлоход хэрэглэнэ. 1.2 Энэ аргыг хэт сүвэрхэг, ус шингээлтийн хэмжээ нь (AASHTO T166 стандартын дагуу тодорхойлсон) 2 хувиас их асфальтбетон сорьцонд хэрэглэнэ. 1.3 Нягтруулсан асфальтбетон хольцын дундаж нягтыг асфальтбетоны нягтыг тооцоолоход хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2004-12-23 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2005-01-01
Ангилал: | 93.080.20 Авто замын байгууламжийн материал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт