MNS ISO 1991-1 : 2000

Ногоо – Нэршил – Нэгдүгээр жагсаалт

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь ногооны төрлийн ургамлын ботаникийн нэрийг тэдгээрийн түгээмэл хэрэглэгддэг нэрийн хамт англи, монгол, орос хэл дээрх жагсаалтыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2000-06-29 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2000-07-15
Ангилал: | 01.040.67 Хүнсний технологи (Тайлбар толь) |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт