MNS 3131 : 1981

Ганганы эфирийн тос

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь ганганы эфирийн тосыг усны уураар нэрж үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 1981-07-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1981-09-10
Ангилал: | 11.120.01 Эм зүйн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт