MNS 3459 : 1990

Эмийн түүхий эд жуган

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартаар байгалийн эрдэс жуганг эмийн түүхий эдийн зориулалтаар бэлтгэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах , тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 1990-07-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1990-07-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт