MNS ISO 1841-2 : 2000

Мах , махан бүтээгдэхүүн Давсны хэмжээг тодорхойлох 2 р хэсэг Потенциометрийн арга

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь гэрийн тэжээмэл шувууны мах болон бүх төрлийн мах , махан бүтээгдэхүүний хлоридын хэмжээг 0.25 % ( массын ) тэй тэнцүү буюу түүнээс их давсны агууламжтай байх тохиолдолд тодорхойлох аргыг тогтооно

Баталсан огноо: 2000-12-21 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2000-12-31
Ангилал: | 67.120.10 Мах, махан бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт