MNS 3458 : 1983

Дендронизид шингэн эм

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт эмийн шингэн бэлдмэл ” Дендронизид ” -ийг үйлдвэрлэх, савлах, шалгаж хүлээн авах, шогшиголох,тээвэрлэхэд хамаарна

Баталсан огноо: 1983-07-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1983-07-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт