MNS 3457 : 1990

Стеллариафитин шингэн

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартаар ” Стеллариафитин” шингэн эмийг үйлдвэрлэх, савлах, хаяглах, шалгаж хүлээн авах, тээвэрлэх, хадгалахад тавих шаардлагыг тогтооно. Энэ стандартыг Эрүүл мэндийн яамны бүх байгууллага, албан тушаалтан дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 1990-07-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1990-07-01
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт