MNS ISO 1841-1 : 2000

Мах, махан бүтээгдэхүүн - Хлоридын агууламжийг тодорхойлох Нэгдүгээр хэсэг: Фольгардын арга

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь 1.0% (м/м)-ээс их хэмжээний давс агуулсан мах, махан бүтээгдэхүүн /мөн шувууны махан/-дэх хлоридын хэмжээг тодорхойлох аргыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2000-12-21 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2000-12-31
Ангилал: | 67.120.10 Мах, махан бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт