MNS 5021-1 : 2019

Жижиглэн худалдааны газар, түүний үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

1.1 Энэхүү стандартаар жижиглэн худалдааны газар, түүнд тавих ерөнхий болон нэмэлт шаардлагыг тогтооно. 1.2 Энэ стандарт нь дэлгүүрийн бус жижиглэн худалдааны газарт хамаарахгүй.

Баталсан огноо: 2019-07-31 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2019-10-01
Ангилал: | 03.080.30 Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт