MNS ISO 1811-2 : 2005

Зэс ба зэсийн хайлш – Химийн шинжилгээнд сорьц сонгох ба бэлтгэх-Хэсэг 2: Даралтаар боловсруулсан бүтээгдэхүүн ба цутгамал

Хамрах хүрээ

MNS ISO 1811 стандартын энэхүү хэсэг нь зэс болон зэсийн хайлшаар хийсэн даралтаар боловсруулах болон цутгамал бүтээгдэхүүнээс химийн шинжилгээнд сорьц сонгох, бэлтгэх аргыг тодорхойлно. MNS ISO 1811 стандартын энэхүү хэсэгт тодорхойлсон арга нь доор дурдсан дүрс хэлбэртэй зэс, зэсийн хайлшид хамаарч, тэдгээрийн химийн найрлагад тавигдах шаардлагуудын харилцан нийцтэй байдлыг тогтооход оршино. а) хавтан, хуудас, тууз, татанга, туйван, хоолой, хэлбэртүүд, давтмалууд зэрэг даралтаар боловсруулсан бүтээгдэхүүн; б) элс болон хөргөлттэй хэв, металл хэвэнд цутгасан цутгамал, тасралтгүй цутгах болон төвөөс зугтаалгах аргаар цутгасан цутгамал гэх мэт цутгамалууд.

Баталсан огноо: 2005-11-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2005-10-27
Ангилал: | 77.120.30 Зэс ба зэсийн хайлш |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт