MNS 2905 : 1981

0,3 г-ын шахмал эм “Ар жирмэн”

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь 0,3 г-ын шахмал эм “Ар жирмэн”-ийг үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна. “Ар жирмэн” шахмал эм нь энэ стандартын болон MNS 2550-78-ын шаарлагыг бүрэн хангасан байна.

Баталсан огноо: 1981-07-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1981-07-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт