MNS 2904 : 1990

0.5 г шахмал эм *Бэрхэссазин* Таблетки *Бэрхэсссазин* 0.5 г

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартаар Бэрхэссазин 0.5 г шахмал эм үйлдвэрлэх, шалгах, хүлээн авах, савлах, шогшиголох , хадгалах, тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооно. Энэ стандартыг Эрүүлийг хамгаалах салбарын бүх байгууллага, албан тушаалтан дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 1990-07-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1990-07-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт