MNS 2897 : 1990

Зэвэрхүү игүүшин

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартаар нийлмэл цэцэгтний /Compoositac/ овогт хамаарах зэвэрхүү игүүшингийн газрын дээд хэсгийг эмийн түүхий эдийн зориулалтаар бэлтгэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, шогшиголох, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооно. Энэ стандартыг улс, олон нийт, хоршооллын бүх байгууллага, албан тушаалтан дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 1990-07-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1990-07-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт