MNS 2894 : 1990

Нангиад ороонго

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартаар ороонгын овогт хамаарах нангиад ороонгыг эмийн түүхий эдийн зориулалтаар бэлтгэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, шогшиголох , хадгалах, тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооно. Энэ стандартыг улс , олон нийт, хоршооллын бүх байгууллага, албан тушаалтан дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 1990-07-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1990-07-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт