MNS CSA 080.1-08 : 2012

Нэвчүүлэлт хийгдсэн мод MNS CSA 080.1-08 : 2012 Specification of treated wood

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь тусгай зориулалтын дагуу нэвчүүлэх аргаар боловсруулсан мод түүнийг хэрэглэх орчин нөхцлийг тодорхойлоход хамаарна

Баталсан огноо: 2012-11-22 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2012-11-22
Ангилал: | 79.040 Мод, хөрөөдсөн гуалин, хөрөөдсөн банз, дүнз |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт