MNS 2853 : 1990

Чихэр өвсний сироп

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартаар чихэр өвсний сироп үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, шошголох , хадгалах, тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооно. Энэ стандартыг эрүүлийг хамгаалах салбарын бүх байгууллага, албан тушаалтан дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 1990-12-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1990-12-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт