MNS 2850 : 1980

Чихэр өвсний шингэн ханд

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт чихэр өвсний шингэн 1 :1 хандыг үйлдвэрлэх, шалган хүлээн авах, савлах,, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 1980-05-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1980-05-01
Ангилал: | 79.080 Хагас боловсруулсан банзан бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт