MNS ISO 1811-1 : 2005

Зэс ба зэсийн хайлш – Химийн шинжилгээнд сорьц авах, бэлтгэх-Хэсэг 1: Даралтын боловсруулалтад ороогүй цутгамал бүтээгдэхүүн

Хамрах хүрээ

MNS ISO 1811 стандартын энэхүү хэсэг зэс, зэсийн хайлшаар хийсэн даралтын боловсруулалтад ороогүй, катодоос бусад цутгамал бүтээгдэхүүн (цулдан) -ээс химийн шинжилгээнд зориулж сорьц авах, бэлтгэх аргыг тодорхойлно. MNS ISO 1811 стандартын энэхүү хэсэгт тодорхойлсон арга нь даралтын боловсруулалтад ороогүй цутгамал бүтээгдэхүүн (цэвэршүүлсэн зэс), тухайлбал биллет (гулдмай), утасны туйван ба ингот (цулдан)-д хамаарах ба эдгээрийн химийн найрлагад тавигдах шаардлагуудын харилцан нийцтэй байдлыг тогтооход оршино.

Баталсан огноо: 2005-10-27 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2005-11-25
Ангилал: | 77.120.30 Зэс ба зэсийн хайлш |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт