MNS ISO 1810 : 2009

Зэсийн хайлш - Никелийг (бага агуулгатай) тодорхойлох ñпектрофотометрийн диметилглиоксимын арга

Хамрах хүрээ

Энэ Олон Улсын стандарт нь зэсийн хайлш дах никелийн агуулгыг спектроôîòîметрèéí диметилглиоксимын аргаар тодорхойлно. Энэ аргыг ISO Олон Улсын стандарт болон зөвлөмжид дурдагдах бүх төрлийн зэсийн хайлш дах 2,5% (m/m) хүртэл агуулагдах никелийн агуулгыг тодорхойлоход хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2009-12-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2010-01-01
Ангилал: | 77.120.30 Зэс ба зэсийн хайлш |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт