MNS 2798 : 1979

Хуурай альбумин

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь үхрийн цуснаас альбумин бэлтгэх, шалгаж хүлээн авах, савлаж хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна

Баталсан огноо: 1979-12-20 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1979-12-20
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт