MNS 4357 : 1996

Натурвит сироп 100,0

Хамрах хүрээ

-

Баталсан огноо: 1996-10-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1996-12-26
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт