MNS 6043 : 2019

Амралтын газар, жуулчны баазад тавих ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

1.1 Энэхүү стандарт нь нэг ээлжиндээ 20-оос дээш хүн хүлээх авах хүчин чадалтай амралтын газар, жуулчны баазад тавигдах ерөнхий шаардлагыг тогтооно. 1.2.Aмралтын газар, жуулчны баазын үйлчилгээ эрхэлж буй аж ахуйн нэгж энэхүү стандартыг мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2019-12-13 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2020-02-28
Ангилал: | 03.200 Чөлөөт цаг. Аялал жуулчлал |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт