MNS 2713 : 1979

Монгол алтан хундаганы тариалах үр

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт манай оронд ургадаг холтсон цэцгийн /Ranunculaceae/ овогт багтах /Fructus adonidis mongolica/ монгол алтан хундаганы үрийг тариалах зориулалтаар түүх, хатаах, цэвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, тээвэрлэх, хадгалахад хамаарна.

Баталсан огноо: 1979-07-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1979-07-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт