MNS 3348 : 2003

Желатин, цавуу, малын уурагт тэжээлийн түүхий эд . Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт желатин, цавуу, малын уурагт тэжээлийн түүхий эд бэлтгэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 2003-11-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2004-01-01
Ангилал: | 59.140.20 Боловсруулаагүй арьс, шир ба нэхий |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт