MNS 3335 : 2013

Барилгын зураг Барилга байгууламж ба бүтээц элементүүдийг дүрслэх тэмдэглэгээ

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг төрөл бүрийн зориулалттай барилга байгууламж ба бүтээцийн эдлэхүүнийг архитектур, бүтээцийн техникийн болон ажлын зурагт дүрслэх, хэлбэржүүлэхэд хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2013-11-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2014-02-18
Ангилал: | 01.100.30 Барилгын зураг |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт