MNS 3333 : 2013

Барилгын зураг. Халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционер, хөргөлтийн системийн таних тэмдэглэгээ.

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь орон сууц, олон нийтийн болон үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн барилга байгууламжийн халаалт агаар сэлгэлт, кондиционер, хөргөлтийн системийн төхөөрөмжүүдийг ажлын зургийн байгуулалт, тойм, зүсэлтэнд томьѐолон тэмдэглэхэд хэрэглэгдэнэ.

Баталсан огноо: 2013-05-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2013-10-01
Ангилал: | 01.100.30 Барилгын зураг |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт