MNS 6725 : 2018

Биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн “Иммунос” Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь “Иммунос” БИБ-ийг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний болон эмийн үйлдвэрт хамаарна.

Баталсан огноо: 2018-06-21 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2018-07-09
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм | 67.270 Зохицуулах үйлчилгээтэй хүнс |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт