MNS 3318 : 2007

Ноос, ноолуур. Ноосон ширхэгтийн эсгийрэлт тодорхойлох арга

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь бүх төрлийн ноосон ширхэгтийн эсгийрэлт тодорхойлох аргыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2007-12-20 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2008-02-01
Ангилал: | 59.080.01 Нэхмэлийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт