MNS 3313 : 1991

Барбадин 0.05 г шахмал эм

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартаар ”Барбадин” 0.05 г шахмал эм үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих үндсэн шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 1991-11-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1991-11-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт