MNS 3311 : 1991

Сормууст дэгд

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь дэгд овгийн сормууст дэгд ургамлын газрын дээд хэсгийг *Генцихолл* шахмал эмийн түүхий эдийн зориулалтаар түүж бэлтгэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд таних үндсэн шаардлагыг тогтооно. Энэ стандартыг БНМАУ-д эм, биобэлдмэл үйлдвэрлэх эрх бүхий бүх байгууллага тушаалтан мөрдөнө.

Баталсан огноо: 1991-11-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1991-11-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт