MNS 3304 : 1990

Боргоцойрхуу ортуузын өвч

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар буурцагны овог /Fabaceae /-ийн Боргоцойрхуу ортууз /Oxytropis strobilaceae Bunge/-ын газрын дээд хэсгийг эмийн түүхий эдийн хэрэгцээнд зориулан түүж бэлтгэх, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 1990-07-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1991-01-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт