MNS 3303 : 1991

Долгионтсон гишүүний үндэс

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар тарны овогт /polugnaceae/-т хамаарах долгионтсон гишүүний үндсийг эмийн түүхий эдийн зориулалтаар түүж бэлтгэх,шалгаж хүлээн авах, шалгах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооно. Энэ стандартыг улс олон нийтийн бүх байгууллага, албан тушаалтан дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 1991-07-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1991-07-15
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт