MNS ISO 1553 : 2009

99,90 %-иас багагүй зэс агуулсан цэвэр зэс – Зэсийн агуулгыг тодорхойлох электролитийн арга

Хамрах хүрээ

Энэ Олон Улсын стандарт нь 99.90 %-иас багагүй зэс агуулсан цэвэр зэс материал дахь зэсийн агуулгыг электролитийн аргаар тодорхойлно. Хэрэв мөнгө агуулсан бол мөнгө нь зэстэй хамт катод дээр сууж, зэсийн агуулга байдлаар хамтдаа тодорхойлогдоно. Энэ аргыг электролизоор зэстэй хамт тунадасжих хольц багатай, электролизийн уусмалд уусдаггүй, үлдэгдэл нь элемент агуулаагүй зэсэнд хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2009-12-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2010-01-01
Ангилал: | 77.120.30 Зэс ба зэсийн хайлш |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт