MNS 3302 : 1994

Одой Далан түрүүний өвс

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар далан түрүүтэн /Thymelaceae/овогт хамаарах Одой далан түрүүний газрын дээд хэсгийг эсийн түүхий эдийн зориулалтаар түүх, шалгаж хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооно. Энэ стандартыг улс олон нитйийн бүх байгууллага, албан тушаалтан дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 1994-07-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1994-07-15
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт