MNS 3301 : 1994

Хар лантанз

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар Чэсэнцэрийн /Solanaceae/ овогт хамаарах хар лантанзын газрын дээд хэсгийг эсийн түүхий эдийн зориулалтаар түүх, шалгаж хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооно. Энэ стандартыг улс олон нитйийн бүх байгууллага, албан тушаалтан дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 1994-07-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1994-07-15
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт