MNS 4311 : 1996

Ялзмагт шаврын бэлдмэл

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь хүний арьсны үлд хатиг, батга, экзем зэрэг өвчнийг эмчлэхэд зориулсан ялзмагт шаврын бэлдмэл (цаашид бэлдмэл гэх)-ийг үйлдвэрлэх, шалган хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 1996-06-26 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1996-07-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт