MNS 4310 : 1996

Бургас навчит Банздоогийн өвс

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь нийлмэл цэцэгтний овог /Asteraceae/ Бургас навчит Банздоогийн /Saussurea salicifolia/ газрын дээд хэсгийг эмийн түүхий эдийн зориулалтаар түүж бэлтгэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 1996-06-26 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1996-07-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт