MNS 4309 : 1996

Могилёвын жамба цэцгийн үндэс

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь /Malvaceae/-ны овогт хамаарах /Malva Mochileviensis Dawnar/ Могилѐвын жамба цэцгийн үндсийг эмийн түүхий эдийн зориулалтаар түүж бэлтгэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 1996-06-26 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1996-07-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт