MNS ISO 1446 : 2000

Ногоон кофе- Чийглэг тодорхойлох арга (Суурь стандарт арга)

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартаар ногоон кофенд чийглэгийн агуулгыг тодорхойлох аргыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2000-10-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2000-09-28
Ангилал: | 67.140.20 Кофе ба кофе орлуулагч |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт