MNS 4308 : 1996

Стеллариафитины 0,55 г-ын үрлэн эм

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь Стеллариафитины 0,55 г-ын үрлэн эмийг үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих үндсэн шаардлагыг тогтооход хамаарна.

Баталсан огноо: 1996-06-26 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1996-07-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт