MNS 6308 : 2012

Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх бичил биетний аюулгүй байдал болон эрүүл ахуйн шалгуур үзүүлэлтийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь өргөн хэрэглээний хүнс, хүүхдийн хоол тэжээлийн бүтээгдэхүүний бичил биетний шалгуур үзүүлэлтийн хэмжээг тогтооход хамаарна.

Баталсан огноо: 2012-06-27 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2012-10-01
Ангилал: | 07.100.30 Хүнсний микробиологи | 67.040 Хүнсний бүтээгдэхүүний нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт