MNS ISO 1444 : 1984

Мах, махан бүтээгдэхүүн. Чөлөөт тослогийн хэмжээг тодорхойлох арга. (Маргаан таслан шийдвэрлэх арга)

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь экспортын зориулалттай мах, махан бүтээгдэхүүний чөлөөт тослогийн хэмжээг хандлах аргаар тодорхойлоход хамаарна.

Баталсан огноо: 1984-04-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1985-07-01
Ангилал: | 67.120.10 Мах, махан бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт